CONTROL D’EMOCIONS

Coneixem que es el control d’emocions!

Amb l’ajuda de la Psicòloga Vanessa

Que és el control d’emocions?

És la capacitat de saber reaccionar a situacions sense perdre els nervis o de reaccionar bé.

Que podem fer per controlar les emocions?

Primer, saber com són les emocions, conèixer-les, després de aquest pas hauries de saber perquè tens aquesta emoció i finalment pensar com reaccionar, no s’ha de reaccionar impulsivament perquè pots arribar a dir o expressar coses que no t’identifiquen. Per dominar aquets passos s’ha de practicar molt i poc a poc i amb paciència s podran controlar les emocions.

És bo o dolent saber controlar les emocions?

Es bo saber controlar les emocions per tenir una bona intel·ligència emocional i per que les coses quotidianes no t’afectin amb tanta facilitat.

Professionals que te poden ajudar a controlar-les

Els psicòlegs t’ajuden a entendre perquè et sents d’una manera i aprendre a saber reaccionar.